Uw milieuzorg in goede handen

        Maatwerk in

Skip Navigation Links

Duurzaam ondernemen


Duurzaamheid loont.

Ja, ja, een mooie kreet. Of zit er zo langzamerhand toch wel een kern van waarheid in??

Stamlijn is overtuigd van het laatste. Ondernemen met evenwichtige aandacht voor People-Planet-Profit is de fase van modegrill inmiddels gepasseerd. Een evenwichtige bedrijfsvoering betaalt zichzelf dubbel en dwars terug.

Milieukosten worden gericht terug gedrongen en milieurisico’s worden geminimaliseerd. Gerichte aandacht voor de mens leidt tot een stabiel personeelsbestand met gemotiveerde medewerkers. Zonder zweverig te worden overigens. Uiteindelijk moet er een gezonde winst gemaakt kunnen worden.

Duurzaam ondernemen is ook: voldoen aan de criteria van de overheid welke duurzaam inkoopt sinds 2010, voor afnemers wordt u preferred supplier, uw bedrijfsimago verbetert.

Stamlijn ondersteunt u bij het verduurzamen van uw bedrijfsvoering. Van het voldoen aan bijvoorbeeld enkele basale duurzamheidseisen in een overheidsbestek voor grondwerken. Tot aan een volledige opzet en implementatie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen volgens de richtlijnen uit ISO 26000.

Desgewenst wordt de verduurzaming van uw bedrijfsvoering afgerond met certificering op basis van de “MVO-prestatieladder”.