Uw milieuzorg in goede handen

        Maatwerk in

Skip Navigation Links

Milieukundig onderzoek


Als bedrijf wil je weten waar je staat op milieugebied: wat is de werkelijke milieubelasting naar de omgeving nu eigenlijk? Dit kan zijn op het vlak van bodem, geluid, afvalwater, lucht, energie.

Bij de aanvraag van een Omgevingsvergunning is het aanleveren van deze gegevens vaak een vereiste.

Bodemonderzoek
Bodemsanering
Afvalwater
Lucht
Geur
Geluid
Energie