Uw milieuzorg in goede handen

        Maatwerk in

Skip Navigation Links

Milieu subsidies


Op milieugebied zijn er ruime subsidiemogelijkheden. Subsidies worden verstrekt door de rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen, rijkswaterstaat, de fiscus of door banken. Subsidies komen in de vorm van cash geld, kennis, financieringen, fiscaal voordeel, rentevoordeel, menskracht.

Stamlijn ziet door de bomen het bos en analyseert de mogelijkheden.

Het algemeen geldende principe is dat er subsidie mogelijk is voor innovatieve ontwikkelingen en/of investeringen in een verminderde milieubelasting.

Denk niet te snel dat er geen mogelijkheden zijn. Fiscaal voordeel is doorgaans al snel binnengehaald en voor verdergaande trajecten adviseert Stamlijn eerlijk over de (on)mogelijkheden.

Voor de meest gangbare milieusubsidies- en regelingen verzorgen we de aanvraag en documentenstroom.

Voor complexe en specialistische trajecten wordt samenwerking gezocht met externe deskundigen, zodat de mogelijkheden maximaal benut worden.