Uw milieuzorg in goede handen

        Maatwerk in

Skip Navigation Links

Milieuzorg, certificering en BRL’s


Een goed werkend milieuzorgsysteem stelt u in staat de milieuprestaties van uw bedrijf op gestructureerde wijze te beheersen en te verbeteren. Er wordt voldaan aan wet- en regelgeving en milieurisico's worden in de hand gehouden.

Een goed functionerend milieu-managementsysteem geeft onverwijld een goed inzicht in je bedrijfsprocessen en leidt altijd tot efficiencyverbetering en kostenbesparingen. Stamlijn heeft ervaring met opzetten, implementeren én onderhouden van ISO 14001 milieuzorg systemen. Na certificering ondersteunt Stamlijn bij het continue verbetering proces onder andere door interne audits, het stellen en naleven van milieudoelen, milieutraining, controle op naleving van wetgeving enzovoorts.

Voor de aannemerij en recyclingbranche wordt veelal een kwaliteitszorgsysteem op basis van de BRL 2506 (recycling bouwstoffen) en BRL 9335 (hergebruik grond) vereist. Stamlijn verzorgt de opzet, certificering en het onderhoud van deze zorgsystemen.